معنی و ترجمه کلمه radioscopy به فارسی radioscopy یعنی چه

radioscopy


پرتونمايى( راديوسکوپى)،تشعشع سنجى
علوم مهندسى : پرتوبينى
روانشناسى : پرتونمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها