معنی و ترجمه کلمه radiotelegram به فارسی radiotelegram یعنی چه

radiotelegram


مخابره تلگراف بيسيم
علوم نظامى : پيام تلگرافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها