معنی و ترجمه کلمه radiotelegraphic به فارسی radiotelegraphic یعنی چه

radiotelegraphic


)radiotelegraph(تلگراف راديويى کردن ،تلگراف بى سيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها