معنی و ترجمه کلمه radiotherapy به فارسی radiotherapy یعنی چه

radiotherapy


پرتو درمانى ،راديو تراپى ،درمان بوسيله نيروى تشعشعى
روانشناسى : پرتو درمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها