معنی و ترجمه کلمه radium-therapy به فارسی radium-therapy یعنی چه

radium-therapy


معالجه باراديوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها