معنی و ترجمه کلمه radius of action به فارسی radius of action یعنی چه

radius of action


شعاع اثر،شعاع عمل
علوم مهندسى : ناحيه رانندگى
علوم نظامى : برد عملياتى هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها