معنی و ترجمه کلمه radius of extrados به فارسی radius of extrados یعنی چه

radius of extrados


معمارى : شعاع برونسو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها