معنی و ترجمه کلمه radius of gyration (k) به فارسی radius of gyration (k) یعنی چه

radius of gyration (k)


عمران : شعاع زيراسيون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها