معنی و ترجمه کلمه radius of gyration به فارسی radius of gyration یعنی چه

radius of gyration


شيمى : شعاع چرخش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها