معنی و ترجمه کلمه radius of influence به فارسی radius of influence یعنی چه

radius of influence


عمران : شعاع تاثير
معمارى : شعاع تاثير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها