معنی و ترجمه کلمه radius of integration به فارسی radius of integration یعنی چه

radius of integration


علوم نظامى : شعاع ترکيب عمل جنگ افزارهاى معمولى با جنگ افزار اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها