معنی و ترجمه کلمه radius of intrados به فارسی radius of intrados یعنی چه

radius of intrados


معمارى : شعاع درونسو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها