معنی و ترجمه کلمه radix complement به فارسی radix complement یعنی چه

radix complement


متمم مبنايى
کامپيوتر : مکمل مبنا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها