معنی و ترجمه کلمه rafale به فارسی rafale یعنی چه

rafale


رگبار مسلسل ،رگبار توپ
علوم نظامى : رگبار گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها