معنی و ترجمه کلمه raft foundation به فارسی raft foundation یعنی چه

raft foundation


پى گسترده
معمارى : پى روى راديه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها