معنی و ترجمه کلمه rafter به فارسی rafter یعنی چه

rafter


تيرشيب ،تير عرضى طاق ،پالار،گله مرغ ،الوار دار کردن
علوم مهندسى : شاه تير زير شيروانى
معمارى : لنگه خرپا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها