معنی و ترجمه کلمه ragged به فارسی ragged یعنی چه

ragged


زبر،خشن ،ناصاف ،ناهموار،ژنده ،کهنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها