معنی و ترجمه کلمه ragman به فارسی ragman یعنی چه

ragman


کهنه خر،کهنه فروش ،سند داراى اسامى و مهر و امضاهاى زياد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها