معنی و ترجمه کلمه rah rah به فارسی rah rah یعنی چه

rah rah


داراى روحيه دانشجويى ،شعار دهنده براى دانشکده ،هورا هورا گفتن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها