معنی و ترجمه کلمه raid به فارسی raid یعنی چه

raid


تک نفوذى سريع ،کمين ،تک سريع تاخت و تاز،تک هوايى ،تاخت و تاز،حمله ناگهانى ،ورود ناگهانى پليس ،يورش اوردن ،هجوم اوردن
علوم نظامى : تک ناگهانى حمله هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها