معنی و ترجمه کلمه raiding party به فارسی raiding party یعنی چه

raiding party


قسمت مامور دستبرد يا تاخت
علوم نظامى : قسمت مامور کمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها