معنی و ترجمه کلمه rail switch به فارسی rail switch یعنی چه

rail switch


علوم مهندسى : دوراهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها