معنی و ترجمه کلمه rail به فارسی rail یعنی چه

rail


دست انداز،کمرکش در و پنجره ،الت ميانى در و پنجره ،سرزنش ،سرکوفت ،طعنه ،ريل خط اهن ،خط اهن ،نرده کشيدن ،توبيخ کردن
علوم مهندسى : شينه
معمارى : وادار ميانى در و پنجره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها