معنی و ترجمه کلمه railhead depot به فارسی railhead depot یعنی چه

railhead depot


علوم نظامى : بارانداز يا سکوى نظامى در ايستگاه راه اهن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها