معنی و ترجمه کلمه railing به فارسی railing یعنی چه

railing


نرده کشيدن ،خاکبردارى با ريل ،امواج ضربانى که باعث کور کردن رادار و توليد خطوط موازى ريل مانند روى صفحه رادار مى شود،نرده ،ريل ،سرزنش
علوم مهندسى : نرده
معمارى : جانپناه
علوم نظامى : توليد خطوط موازى روى صفحه رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها