معنی و ترجمه کلمه railroad junction به فارسی railroad junction یعنی چه

railroad junction


علوم مهندسى : دوراهى راه اهن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها