معنی و ترجمه کلمه railroad tranportation به فارسی railroad tranportation یعنی چه

railroad tranportation


حمل و نقل راه اهن
علوم مهندسى : بارکشى راه اهن باربرى راه اهن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها