معنی و ترجمه کلمه railway sleeper به فارسی railway sleeper یعنی چه

railway sleeper


معمارى : تراورس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها