معنی و ترجمه کلمه railway superstructure به فارسی railway superstructure یعنی چه

railway superstructure


علوم مهندسى : روسازى راه اهن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها