معنی و ترجمه کلمه railway به فارسی railway یعنی چه

railway


خط اهن ،وابسته به راه اهن
علوم مهندسى : راه اهن
عمران : راه اهن
معمارى : راه اهن
بازرگانى : راه اهن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها