معنی و ترجمه کلمه rain discharge به فارسی rain discharge یعنی چه

rain discharge


عمران : حجم بارندگى در يک حوزه تقسيم بر مدت ريزش بارندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها