معنی و ترجمه کلمه rain gauge station به فارسی rain gauge station یعنی چه

rain gauge station


عمران : ايستگاه باران سنجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها