معنی و ترجمه کلمه rain water head به فارسی rain water head یعنی چه

rain water head


طشتک بالاى ناودان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها