معنی و ترجمه کلمه rainfall area به فارسی rainfall area یعنی چه

rainfall area


پهنه باران ،منطقه بارش
معمارى : ناحيه بارندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها