معنی و ترجمه کلمه rainfall index به فارسی rainfall index یعنی چه

rainfall index


نمايه باران ،شاخص بارش
معمارى : شاخص بارندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها