معنی و ترجمه کلمه rainfall intensity به فارسی rainfall intensity یعنی چه

rainfall intensity


معمارى : شدت بارندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها