معنی و ترجمه کلمه rainfall به فارسی rainfall یعنی چه

rainfall


ريزش باران ،بارندگى ،بارش
معمارى : بارنغگى
زيست شناسى : بارندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها