معنی و ترجمه کلمه raise a dust به فارسی raise a dust یعنی چه

raise a dust


گرد و خاک بلند کردن ،(مج ).داد و بيداد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها