معنی و ترجمه کلمه raise money به فارسی raise money یعنی چه

raise money


فراهم کردن پول
بازرگانى : جمع اورى کردن پول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها