معنی و ترجمه کلمه raise به فارسی raise یعنی چه

raise


بالابردن ،زياد کردن ترقى دادن ،برپا داشتن ،بنا کردن زنده کردن ،برانگيختن ،تحريک کردن بعمل اوردن ،تحريک کردن ،افزايش ،بالا بردن ،بالا کشيدن ،بار اوردن ،رفيع کردن ،بر پا کردن ،برافراشتن ،بيدار کردن ،توليد کردن ،پروراندن ،زياد کردن ،از بين بردن ،دفع کردن ،ترفيع ،ترقى دادن ،اضافه حقوق
علوم مهندسى : تشکيل دادن پرزدار کردن
قانون ـ فقه : اقامه کردن
بازرگانى : بالا بردن دستمزد
ورزش : از جا کندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها