معنی و ترجمه کلمه raised flooring به فارسی raised flooring یعنی چه

raised flooring


کامپيوتر : کف مرتفع

گسترش
کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها