معنی و ترجمه کلمه raised kerb به فارسی raised kerb یعنی چه

raised kerb


جدول بلند
معمارى : لبه بلند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها