معنی و ترجمه کلمه raisin به فارسی raisin یعنی چه

raisin


کشمش ،رنگ کشمشى ،رنگ قرمز مايل به ابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها