معنی و ترجمه کلمه rakehell به فارسی rakehell یعنی چه

rakehell


)rakehelly(هرزه ،پست ،فاجره ،فاحشه ،بدکار،اهل فسق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها