معنی و ترجمه کلمه rakehelly به فارسی rakehelly یعنی چه

rakehelly


)rakehell(هرزه ،پست ،فاجره ،فاحشه ،بدکار،اهل فسق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها