معنی و ترجمه کلمه ralliform به فارسی ralliform یعنی چه

ralliform


(ج.ش ).وابسته به ابچليک ،شبيه ابچليک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها