معنی و ترجمه کلمه rallying point به فارسی rallying point یعنی چه

rallying point


محل تجمع مجدد
علوم نظامى : محل تجمع براى تجديد قوا محل جمع اورى يکانها يا خودروها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها