معنی و ترجمه کلمه ramdrive.sys به فارسی ramdrive.sys یعنی چه

ramdrive.sys


کامپيوتر : در DOS يک فايل پيکربنغى همراه سيستم عامل است که بخشى از حافظه دستيابى مستقيم کامپيوتر را بعنوان يک ديسک کنار مى گذارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها