معنی و ترجمه کلمه rammer staff به فارسی rammer staff یعنی چه

rammer staff


دسته سمبه
علوم نظامى : چوب سمبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها