معنی و ترجمه کلمه rammish به فارسی rammish یعنی چه

rammish


بدبد،هرزه ،فاسد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها